FRONTLINE PET CARE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Όροι πρόσβασης στον ιστότοπο

  Η πρόσβαση στον ιστότοπο MERIAL υπόκειται στην αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων και των εφαρμοστέων νόμων.

  Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι διαθέτει τα μέσα και την ικανότητα να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

  Αυτοί οι όροι, προϋποθέσεις και οι πληροφορίες που περιέχονται μπορούν να τροποποιηθούν όταν η MERIAL επιλέξει να το πράξει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για αυτόν τον ιστότοπο. Άλλοι ιστότοποι εντός του ομίλου ή που ανήκουν στη MERIAL έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

  Η MERIAL διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό αν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

 2. Πνευματική ιδιοκτησία

  Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την MERIAL, (στο εξής "MERIAL") που ανήκει στον Όμιλο MERIAL. Η διάταξη του ιστοτόπου και κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και των domain names που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο (στο εξής " Ιστοσελίδα") προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη MERIAL ή η χρήση τους εξαρτάται από την παροχή εξουσιοδότησης χρήσης.

  Κανένα στοιχείο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να επεξεργαστεί, να μεταφορτωθεί, να αλλοιωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MERIAL, εκτός μόνον για τις απαιτήσεις του Τύπου στο βαθμό που συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικές με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας αναφέρονται. Μόνο η αντιγραφή για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται για τη δική σας προσωπική, ιδιωτική, μη εμπορική χρήση στον προσωπικό σας υπολογιστή.

  "COPYRIGHT 2016- Εταιρεία MERIAL – ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Οποιαδήποτε εγκεκριμένη χρήση στοιχείων που συνθέτουν ή εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν πρέπει να αλλοιώνεται, να αλλάζει ή να τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.

  Η MERIAL επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κινηθεί νομικά κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της.

  "Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 11ης Μαρτίου 1996 για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και που έχουν παραχθεί από την MERIAL."

 3. Φύση των πληροφοριών

  Οι πληροφορίες, ιδιαίτερα οικονομικές, που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν θεωρούνται ως ενθάρρυνση για επενδύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναζήτηση επενδυτών ή ως δημόσια προσφορά ούτε είναι προσφορά εγγραφής, αγοράς ή ανταλλαγής μετοχών ή άλλων τίτλων της MERIAL ή / και στις θυγατρικές της. Η MERIAL εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα ενημερώνονται τακτικά (αν οι οικονομικές πληροφορίες παρέχονται on-line).

  Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει γνώμες που έχουν ζητηθεί από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή αποσπάσματα από άρθρα του Τύπου. Κάθε τέτοια πληροφορία αντιπροσωπεύει μόνον τη γνώμη του εμπειρογνώμονα ή της δημοσίευσης και δεν είναι απαραίτητα η γνώμη του Ομίλου MERIAL. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δεν είναι υπάλληλοι του Ομίλου MERIAL και δεν έχουν χρηματικές απολαβές με αντάλλαγμα την χρήση της γνώμης τους από την MERIAL. Η MERIAL δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και απόψεων. Οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύονται ως γνώμη ή ευθύνη της MERIAL.

  Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης, ιατρικού τομέα και ιατρικών θεραπειών αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για την ιατρική διάγνωση ασθενείας ή σωματικού προβλήματος ή για συνταγογράφηση ή χρήση φαρμάκων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

 4. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

  Η ευθύνη της MERIAL ή της μητρικής εταιρείας MERIAL δεν εκτείνεται και σε ιστοτόπους τρίτων τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να ελέγξουμε το περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων που παραμένουν εντελώς ανεξάρτητοι της MERIAL. Επιπλέον, η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ της Ιστοσελίδας και ενός δικτυακού τόπου τρίτου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι η MERIAL εγκρίνει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και ιδίως τη χρήση που μπορεί να γίνει σε αυτόν. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για την αποτροπή οποιασδήποτε μόλυνσης από την Ιστοσελίδα, ιδίως από έναν ή περισσότερους ιούς υπολογιστών, δούρειους ίππους (Trojan horses) ή οποιοδήποτε άλλο “παράσιτο”.

  Οι εξωτερικοί ιστότοποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσεις υπερκειμένου (hypertext links) με την Ιστοσελίδα. Οποιεσδήποτε τέτοιες συνδέσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούνται χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της MERIAL. Σε κάθε περίπτωση, η MERIAL δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων και η MERIAL δεν τους εξετάζει, ελέγχει ή εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενα, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα στοιχεία που διατίθενται στους ιστοτόπους αυτούς ή μέσω αυτών.

 5. Προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες

  Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτόματα:

  Η διεύθυνση IP του χρήστη. Αυτή η διεύθυνση, η οποία καθιστά δυνατή την πρόσβαση στο Internet, αποδίδεται στον υπολογιστή του χρήστη από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα άτομο.

  - Η διεύθυνση ιστότοπου από την οποία ο χρήστης συνδέεται άμεσα με αυτόν τον ιστότοπο.
  - Την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης του χρήστη στον ιστότοπο και τις προβαλλόμενες σελίδες.
  - Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, καθώς και το πρόγραμμα περιήγησης του.

  Ο χρήστης ενημερώνεται ομοίως ότι κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησής του. Το cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος περιηγείται στον ιστότοπο.

  "Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, η αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην κατοχή της MERIAL μέσω αρχείων πελατών και χρήσης από αυτόν τον ιστότοπο έχει αποτελέσει αντικείμενο δήλωσης στην αρμόδια τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων".

  Ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απαντώντας, αν το επιλέξει, στα έντυπα που υπάρχουν στον ιστότοπο, επιτρέπουν στη MERIAL να ανταποκριθεί στο αίτημά του και να αποτυπώσει το σκοπό των ερωτήσεων, για παράδειγμα, να λαμβάνει εβδομαδιαία ειδοποίηση .

  Αυτά τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για την MERIAL, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων, για σκοπούς διοικητικής και εμπορικής διαχείρισης.

  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει στο ότι τα προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με την εγγραφή του στον ιστότοπο, μεταβιβάζονται από τη MERIAL σε άλλες εταιρείες εντός Ομίλου ή συνεργαζόμενων εταιρειών ή ότι χρησιμοποιούνται από αυτές τις εταιρείες, οι οποίες μπορεί να επικοινωνούν μαζί του με προσφορές και προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο ή δημοσίευση.

  Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτά, γράφοντας στη διεύθυνση:

  - Με ταχυδρομείο: MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON

  Προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη προορίζονται για τη MERIAL. Η υπηρεσία φιλοξενίας (hosting service) έχει αναλάβει να τηρεί τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  H Ιστοσελίδα δεν προορίζεται να λαμβάνει από εσάς εμπιστευτικές πληροφορίες. Συνεπώς και με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, οποιαδήποτε πληροφορία, ανεξάρτητα από τη μορφή της - έγγραφο, δεδομένα, γραφικό, ερώτημα, πρόταση, ιδέα, σχόλιο ή άλλο - που μας στέλνετε μέσω της Ιστοσελίδας δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση εμπιστευτική. Κατά συνέπεια, η πράξη της αποστολής σε μας μόνο μας δίνει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε, να το αναπαραγάγουμε, να το δημοσιεύσουμε, να το αλλάξουμε ή να το στείλουμε με σκοπό την αντιμετώπιση αιτήματός σας.

 6. Περιορισμοί στην ευθύνη

  Η MERIAL προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η MERIAL δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, σωστές, ενημερωμένες ή ολοκληρωμένες. Συνεπώς, και εκτός από την υλική ζημία που προκύπτει από βαρεία ή εκ προθέσεως αμέλεια της MERIAL, ο Όμιλος αποκλείει κάθε ευθύνη:

  - για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα. - για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από δόλια διείσδυση από τρίτο μέρος, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των πληροφοριών ή των στοιχείων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα

  - και γενικότερα για τυχόν υλικές ζημίες ή απώλειες, για οποιονδήποτε λόγο, οποιασδήποτε προέλευσης, φύσης ή με οποιεσδήποτε συνέπειες, ακόμη και αν η MERIAL είχε ειδοποιηθεί για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας ή απώλειας, η οποία οφείλεται (i) στην πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στην αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, (ii) εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης ή ιού που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία, ή / και (iii) λόγω της δοθείσας πιστότητας σε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα.

 7. Διαθεσιμότητα του ιστότοπου

  Αναγνωρίζετε (i) ότι είναι τεχνικά αδύνατο η ιστοσελίδα να παρέχεται χωρίς ελάττωμα και ότι το MERIAL δεν μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. (ii) ότι τα ελαττώματα ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και ότι (iii) η λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεαστεί από γεγονότα ή / και θέματα που η MERIAL δεν ελέγχει, όπως για παράδειγμα ως μέσο μετάδοσης και επικοινωνίας μεταξύ υμών και της MERIAL και μεταξύ MERIAL και άλλων δικτύων.
  Η MERIAL ή / και οι προμηθευτές της μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουν ή να διακόψουν, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας, να πραγματοποιήσει συντήρηση ή / και να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Η MERIAL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

 8. Πληροφορίες για τα προϊόντα

  Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται και δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες του Ομίλου MERIAL που δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες ή σε ορισμένες περιοχές ή που μπορούν να παρέχονται με διαφορετική ονομασία και ενδέχεται να υπόκεινται σε κανονισμούς και όρους χρήσης που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Τέτοιες αναφορές δεν σημαίνει ότι ο Όμιλος MERIAL σκοπεύει να πουλήσει τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες στη χώρα σας.

 9. Νομικές διατάξεις

  Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπονται από τη γαλλική νομοθεσία και τυχόν σχετικές διαφορές υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Γαλλίας.

 10. Οροι και Προϋποθέσεις

  • 10.1 Εκδότης της Ιστοσελίδας:

   Ο δικτυακός αυτός τόπος ανήκει στην εταιρεία MERIAL, εταιρεία SAS με κεφάλαιο 23 429 398,50 ευρώ, εγγεγραμμένη στο RCS Lyon υπό τον αριθμό 590 800 215, με έδρα την 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON, εκπροσωπούμενη από τον Carsten Hellmann, ενεργώντας ως Πρόεδρος.

  • 10.2 Επικεφαλής της Έκδοσης

   Herbert Pohle

  • 10.3 Φιλοξενία Ιστοσελίδας

   Εντεταλμένος της Merial

  • 10.4 Επικράτεια

   Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο ευρωπαϊκό έδαφος.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΜΟΥ;

Η περιποίηση του κατοικιδίου σας δεν είναι σημαντική μόνο για να είναι όμορφα, όπως πιθανά πιστεύετε, είναι κυρίως σημαντική για τη διατήρηση της καλής τους υγείας.

Η συχνή περιποίηση του τριχώματος συμβάλλει στην αφαίρεση της βρωμιάς, της πιτυρίδας, των κόμπων και του νεκρού τριχώματος. Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, τα φυσικά έλαια διαχέονται μέσα στο τρίχωμα, αφήνοντάς το υγιές και λαμπερό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ